Moederschapsuitkering

Geschatte leestijd : 9 minuten
Afbeelding@Pixabay, satyatiwari

Wat is een moederschapsuitkering?

Moederschapsuitkering is een uitkering aan vrouwen die met zwangerschapsverlof zijn en gedekt zijn door de Sociale Insurance (PRSI) .

U moet de moederschapsuitkering minimaal zes weken voordat u met zwangerschapsverlof gaat aanvragen (12 weken als u zelfstandige bent).

Sommige werkgevers blijven u tijdens zwangerschapsverlof doorbetalen en vragen om uitbetaling van uw moederschapsuitkering. Kijk in uw arbeidsovereenkomst wat voor u van toepassing is.

Als u al een sociale uitkering ontvangt en werkt, kunt u een moederschapsuitkering van het halve tarief krijgen – zie ‘Zwangerschapsuitkering van het halve tarief’ hieronder.

Andere gezinsbijslagen

Andere sociale uitkeringen voor ouders zijn onder meer:

 • Paternity Benefit
 • Parent’s Benefit
 • Working Family Payment
 • Adoptive Benefit
 • One-Parent Family Payment
 • Child Benefit

Begroting 2024: verhoging Moederschapsuitkering

In de Begroting 2024 is aangekondigd dat het wekelijkse tarief van de moederschapsuitkering vanaf januari 2024 met € 12 zal stijgen.

Hoe komt u in aanmerking voor een zwangerschapsuitkering?

Om moederschapsuitkering te krijgen, moet u beschikken over:

 • Voldoende PRSI-premies (sociale verzekeringen).
 • Gecertificeerd zwangerschapsverlof – zie ‘Verlofcertificaat van het werk’ hieronder

PRSI-bijdragen (sociale verzekeringen).

Om moederschap te krijgen, moet u over een bepaald aantal betaalde PRSI-premies beschikken en tot de eerste dag van uw zwangerschapsverlof een verzekerbare baan hebben.

Uw PRSI-bijdragen kunnen afkomstig zijn uit arbeid of als zelfstandige. De PRSI-klassen die meetellen voor de moederschapsuitkering zijn A, E, H en S.

Als u in dienst bent van het leger en PRSI betaalt in klasse H, bent u verzekerd voor een moederschapsuitkering, maar deze wordt niet betaald zolang u in dienst bent. Dit komt omdat u tijdens uw zwangerschapsverlof als militair loon krijgt.

De tijd die u besteedt aan de COVID-19 Pandemic Unemployment Payment (PUP) en de COVID-19 Employment Wage Subsidy Scheme (EWSS) wordt behandeld alsof u verzekeringspremies blijft betalen in uw normale sociale verzekeringsklasse.

Hoeveel PRSI-premies heb ik nodig?

Als u in loondienst bent , moet u:

 • Minimaal 39 weken PRSI hebben betaald in de periode van 12 maanden vóór de eerste dag van uw zwangerschapsverlof

Of

 • Ten minste 39 weken PRSI hebben betaald sinds de eerste start van het werk en ten minste 39 weken PRSI hebben betaald of verrekend in het relevante belastingjaar of in het belastingjaar na het relevante belastingjaar. Gaat u bijvoorbeeld in 2023 met zwangerschapsverlof, dan is het betreffende belastingjaar 2021 en het jaar daarna 2022.

Of

 • Minimaal 26 weken PRSI hebben betaald in het relevante belastingjaar en minimaal 26 weken PRSI betaald in het belastingjaar vóór het relevante belastingjaar. Als u bijvoorbeeld in 2023 met zwangerschapsverlof gaat, is het relevante belastingjaar 2021 en het jaar daarvoor 2020.

Voldoet u niet aan deze PRSI-voorwaarden en was u vóór uw start als werknemer zelfstandige, dan voldoet u in het betreffende belastingjaar mogelijk wel aan de bijdragevoorwaarden voor zelfstandigen – zie hieronder.

Als u zelfstandige bent, moet u een verzekerbare baan hebben en:

 • 52 weken PRSI-bijdragen hebben betaald in Klasse S in het relevante belastingjaar. Als u bijvoorbeeld in 2023 met zwangerschapsverlof gaat, is het relevante belastingjaar 2021.

Of

 • 52 weken PRSI-bijdragen hebben betaald in Klasse S in het belastingjaar vóór het relevante belastingjaar. Als u bijvoorbeeld in 2023 met zwangerschapsverlof gaat, is het belastingjaar vóór het betreffende belastingjaar 2020.

Of

 • 52 weken PRSI-bijdragen hebben betaald in Klasse S in het belastingjaar na het relevante belastingjaar. Als u bijvoorbeeld in 2023 met zwangerschapsverlof gaat, is het belastingjaar na het betreffende belastingjaar 2022.

PRSI Klasse S-bijdragen voor een bepaald jaar worden pas toegekend als u de voor dat jaar verschuldigde belasting hebt betaald. Om in aanmerking te komen voor een moederschapsuitkering, moeten uw inkomstenbelasting- en PRSI-verplichtingen (belangrijk voor het relevante belastingjaar) worden betaald.

Als u niet aan deze PRSI-voorwaarden voldoet en u een verzekerbare baan had voordat u zelfstandige werd, voldoet u mogelijk aan de premievoorwaarden voor werknemers in het betreffende belastingjaar – zie PRSI-voorwaarden voor werknemers hierboven.

Als u in een ander land heeft gewerkt

Als u heeft gewerkt in Groot-Brittannië of in een land dat onder de EU-regelgeving valt en u in Ierland ten minste één volledige PRSI-bijdrage hebt betaald, kunt u uw verzekeringsgegevens in dat land combineren met uw Ierse PRSI-bijdragen om u te helpen in aanmerking te komen voor een moederschapsuitkering. Om dit te doen, moet u momenteel in Ierland een verzekerbare baan hebben en uw meest recente PRSI-bijdrage in Ierland hebben betaald

Verlofcertificaat van het werk

Werknemer: Alle werknemers moeten hun zwangerschapsverlof laten certificeren door hun werkgever. U moet uw werkgever een attest van uw arts geven waarin wordt bevestigd wanneer uw baby verwacht wordt. Uw werkgever moet dan een formulier MB2: Werkgeverscertificaat Moederschapsuitkering (pdf) invullen .

Als uw arbeidsovereenkomst eindigt binnen 16 weken na het einde van de week waarin uw baby bevallen is, wordt uw moederschapsuitkering uitbetaald de dag nadat uw dienstverband eindigt. U moet voldoen aan de PRSI-voorwaarden en uw werkgever moet formulier MB2 invullen (zoals hierboven).

Zelfstandige: Als u zelfstandige bent, moet een arts het formulier MB3: Medisch attest voor moederschapsuitkering (pdf) invullen om de verwachte uitgerekende datum van uw baby vast te stellen.

Hoe lang wordt de moederschapsuitkering uitbetaald?

De moederschapsuitkering wordt gedurende 26 weken (156 dagen) uitbetaald. Zondag wordt niet meegeteld.

U moet minimaal 2 weken en maximaal 16 weken verlof opnemen vóór het einde van de uitgerekende week.

Om er zeker van te zijn dat u het zwangerschapsverlof van minimaal 2 weken vóór de geboorte van uw baby opneemt, moet u met zwangerschapsverlof ingaan op de maandag vóór de week waarin uw baby wordt verwacht. Is uw uitgerekende datum bijvoorbeeld woensdag 11 oktober 2023, dan is de uiterste datum voor aanvang van uw zwangerschapsverlof maandag 2 oktober 2023.

Direct na uw betaalde moederschapsuitkering van 26 weken kunt u nog eens 16 weken onbetaald zwangerschapsverlof opnemen. Deze periode valt niet onder de moederschapsuitkering, maar u heeft wel recht op een gecrediteerde sociale verzekeringspremie voor elke week onbetaald verlof die u opneemt (tot een maximum van 16 weken).

Vroeggeboorte

Als uw baby te vroeg wordt geboren (vóór de datum waarop u met zwangerschapsverlof zou beginnen), wordt uw moederschapsuitkering uitbetaald gedurende 26 weken vanaf de geboortedatum van uw baby, plus een extra periode na het einde van de 26 weken. De extra Moederschapsuitkering is gelijk aan de tijd tussen de daadwerkelijke geboortedatum van uw baby en de verwachte ingangsdatum van uw zwangerschapsverlof en Moederschapsuitkering.

Ook het zwangerschapsverlof wordt met deze extra periode verlengd.

Vroegtijdig uw zwangerschapsuitkering krijgen

Om de ingangsdatum van uw moederschapsuitkering te vervroegen naar de geboortedatum van uw baby, moet u het Department of Social Protection (DSP) een kopie van de geboorteakte van uw baby bezorgen, of een brief van het ziekenhuis waarin de werkelijke geboortedatum van de baby wordt bevestigd. geboorte.

Krijg uw extra zwangerschapsuitkering

Vóór het einde van de eerste 26 weken zwangerschapsuitkering moet u de DSP een brief van het ziekenhuis sturen waarin de werkelijke geboortedatum en het aantal weken zwangerschap waarin uw baby is geboren, worden bevestigd. U moet deze informatie verzenden om uw volledige recht te krijgen.

In onderstaand voorbeeld ziet u hoe de extra Kraamgelduitkering werkt.

Voorbeeld – baby wordt geboren in week 30

Het kan zijn dat u uw zwangerschapsverlof en moederschapsuitkering wilt laten ingaan in week 37 van uw zwangerschap, 2 weken vóór het einde van de week waarin uw baby zou worden verwacht.

Als uw baby in week 30 van uw zwangerschap wordt geboren (ongeveer 7 weken voordat u van plan was met de moederschapsuitkering te beginnen), maakt u nog steeds aanspraak op de moederschapsuitkering voor de standaard 26 weken vanaf de geboortedatum. Aan het einde van de 26 weken kunt u echter aanspraak maken op 7 weken extra. Zo loopt uw ​​zwangerschapsuitkering door totdat uw baby ongeveer 33 weken oud is.

Doodgeboorten en miskramen

Als u een doodgeboorte of een miskraam heeft en uw baby een geboortegewicht heeft van minimaal 500 gram of op enig moment na de 24e week van de zwangerschap (vanaf het begin van de 25e week), heeft u recht op 26 weken zwangerschapsverlof. U heeft ook recht op 26 weken zwangerschapsuitkering, op voorwaarde dat u voldoet aan de sociale verzekeringspremies (PRSI).

Om moederschapsuitkering aan te vragen na een doodgeboorte, moet u een brief van uw arts meesturen met het aanvraagformulier voor moederschapsuitkeringen, waarin de verwachte geboortedatum, de daadwerkelijke geboortedatum en het aantal weken zwangerschap worden bevestigd.

Ziekenhuisopname van baby

U kunt de laatste 12 weken van uw zwangerschapsuitkering maximaal 6 maanden uitstellen als uw kind in het ziekenhuis ligt. Uw zwangerschapsuitkering moet minimaal 14 weken zijn uitbetaald en u moet na de geboorte van uw baby minimaal 4 weken zwangerschapsverlof hebben opgenomen.

Als u uw zwangerschapsuitkering wilt laten uitstellen, dient u dit schriftelijk aan te vragen bij de afdeling Moederschapsuitkering. Als uw baby in aanmerking komt voor de thuiszorgtoeslag , krijgt u mogelijk een verzorgersbetaling – zie hieronder.

Uw moederschapsuitkering gaat opnieuw in zodra de afdeling Moederschapsuitkering een schriftelijke bevestiging van u ontvangt dat uw kind uit het ziekenhuis is ontslagen en uw werkgever verklaart dat u het recht heeft om uw uitgestelde zwangerschapsverlof opnieuw te starten.

Uw betaling loopt door totdat uw recht op zwangerschapsuitkering eindigt.

Betalingen van de mantelzorger

Als u een moederschapsuitkering krijgt en uw baby komt in aanmerking voor een thuiszorgtoeslag (DCA), kunt u ook een mantelzorgtoeslag voor de helft krijgen .

Als u geen moederschapsuitkering ontvangt, komt u mogelijk in aanmerking voor een mantelzorguitkering of mantelzorgvergoeding .

Als uw baby DCA krijgt, komt u mogelijk in aanmerking voor een Carer’s Support Grant .

Weer aan het werk

Terwijl u een zwangerschapsuitkering ontvangt, kunt u vrijwilligerswerk, volksvertegenwoordigerswerk (bijvoorbeeld raadslid of TD) en opleidingen doen. Uw uitkering wordt echter stopgezet als u verzekerbaar (betaald) werk verricht.

Als u van plan bent eerder weer aan het werk te gaan dan u op uw aanvraagformulier heeft aangegeven, moet u dit minimaal 2 weken vóór uw nieuwe ‘werkhervattingsdatum’ doorgeven aan de afdeling Moederschapsuitkering.

Betaling in het buitenland

EU, EER en Zwitserland : Als u een staatsburger bent van de EU/EER of Zwitserland, kunt u een moederschapsuitkering krijgen voor elke periode van uw zwangerschapsverlof die u in een ander EU/EER-land of Zwitserland doorbrengt. U kunt naar het buitenland reizen (buiten de EU/EER en Zwitserland) en maximaal 6 weken een zwangerschapsuitkering krijgen.

Niet-EU/EER/Zwitserse staatsburgers : Burgers van andere landen dan de EU/EER of Zwitserland kunnen overal buiten Ierland reizen en een zwangerschapsuitkering krijgen voor maximaal zes weken.

Om uw moederschapsuitkering in het buitenland te laten uitbetalen, moet u het ministerie hiervan op de hoogte stellen voordat u op reis gaat.

Tarief moederschapsuitkering

De moederschapsuitkering wordt betaald tegen een standaard wekelijks tarief.

MoederschapsuitkeringWeektarief
Standaard betaling€ 262

Extra vergoeding voor partner en kind

Als u een volwassene of kind ten laste heeft, wordt het vastgestelde tarief van de moederschapsuitkering vergeleken met het tarief van de ziekte-uitkering die aan u zou worden betaald als u wegens ziekte afwezig zou zijn van het werk. Het hoogste van de twee tarieven wordt aan u uitbetaald.

Hoewel het Ziektewetuitkeringstarief (IB) begint met een lager persoonlijk tarief (€ 220 in 2023), kan het ook extra betalingen voor uw gezin omvatten. Dit is de reden waarom, afhankelijk van de omstandigheden van uw partner en het aantal kinderen dat u heeft, de Het aan u betaalde tarief kan hoger zijn dan het vastgestelde tarief voor de moederschapsuitkering. U vraagt ​​geen IB aan, maar uw zwangerschapsuitkering wordt verhoogd naar het IB-tarief als deze hoger is.

Voorbeeld (tarieven 2023) : Mary heeft recht op het vaste moederschapsuitkeringstarief van € 262. Haar partner is werkloos en vraagt ​​een werkloosheidsuitkering aan . Ze hebben twee kinderen onder de 12 jaar. Als ze een Ziektewetuitkering zou krijgen , zou ze € 450 krijgen (dit is het persoonlijke tarief van de Ziektewetuitkering + een verhoging voor een in aanmerking komende volwassene + een verhoging voor 2 in aanmerking komende kinderen onder de 12 jaar). Ze kan niet minder moederschapsuitkering krijgen dan ze zou krijgen als ze ziek zou zijn en een ziekte-uitkering zou krijgen. Om deze reden krijgt zij een moederschapsuitkering van € 450.

Als uw volwassene ten laste een sociale uitkering ontvangt, krijgt u geen verhoging voor een gekwalificeerde volwassene (IQA), maar mogelijk een verhoging van het halve tarief voor een gekwalificeerd kind (IQC) .

U komt in aanmerking voor een IQA voor het volledige tarief en een IQC voor het volledige tarief als uw volwassene ten laste werkloos is en zich aanmeldt voor studiepunten of minder dan € 100,01 per week verdient.

Als uw volwassen persoon tussen € 100,01 en € 310 per week verdient, krijgt u een geleidelijk IQA-tarief en een volledig IQC-tarief. Als uw volwassen persoon tussen € 310,01 en € 400 per week verdient, krijgt u geen IQA, maar wel een IQC voor de helft. Als uw volwassen persoon ten laste meer dan € 400 per week verdient, krijgt u geen IQA of IQC.

Belastingheffing op moederschapsuitkeringen

Moederschapsuitkering is belastbaar. Meer informatie over de belasting op de moederschapsuitkering kunt u krijgen bij de Belastingdienst .

Hoe de betaling plaatsvindt

De moederschapsuitkering wordt rechtstreeks op uw bankrekening gestort. Het wordt elke week vooraf betaald.

Als uw werkgever u betaalt terwijl u met zwangerschapsverlof bent, kunt u dit rechtstreeks op de bankrekening van uw werkgever laten uitbetalen.

Moederschapsuitkering van het halve tarief met nog een sociale uitkering

U kunt een moederschapsuitkering van het halve tarief krijgen als u in aanmerking komt voor een moederschapsuitkering en een van de volgende betalingen ontvangt:

 • One-Parent Family Payment
 • Widow’s and Surviving Civil Partner’s (Contributory) Pension
 • Widow’s and Surviving Civil Partner’s (Non-Contributory) Pension
 • Deserted Wife’s Benefit or Allowance
 • Prisoner’s Wife’s Allowance
 • A Widow’s Widower’s or Surviving Civil Partner’s Pension under the Death Benefit Occupational Injuries Scheme
 • Eenoudergezinsbetaling
 • Weduwen- en nabestaandenpensioen (premievrij).
 • Premievrij pensioen voor weduwen en nabestaanden
 • Voordeel of toelage voor verlaten echtgenotes
 • Toelage voor de vrouw van een gevangene
 • Weduwnaars- of nabestaandenpensioen volgens de Overlijdensuitkering Arbeidsongevallenregeling

Als u fulltime zorg verleent aan iemand anders, kunt u naast uw volledige moederschapsuitkering mogelijk ook de helft van de zorgtoeslag krijgen.

Working Family Payment (WFP) en de volledige moederschapsuitkering en kunnen tegelijkertijd worden betaald. Een zwangere vrouw die geen andere kinderen heeft, komt pas in aanmerking voor het WFP vanaf de geboorte van haar baby.

Hoe u een zwangerschapsuitkering aanvraagt

U dient de zwangerschapsuitkering minimaal 6 weken voordat u met zwangerschapsverlof gaat aan te vragen.

Bent u zelfstandige, dan dient u dit minimaal 12 weken voordat u met zwangerschapsverlof gaat, aan te vragen.

Online-applicaties

Vraag online een zwangerschapsuitkering aan op MyWelfare.ie als u een geverifieerd MyGovID- account heeft.

Vul de online vragen in en upload de ondersteunende documentatie (een ingevuld MB2- of MB3-formulier).

Het MB2-formulier moet door uw werkgever worden ingevuld.

Het MB3-formulier moet door uw arts worden ingevuld als u niet werkt of als zelfstandige werkt. Uw arts brengt u geen kosten in rekening voor het invullen van het MB3-formulier.

Posttoepassingen

Vul een aanvraagformulier voor een moederschapsuitkering (pdf) in en stuur dit naar de afdeling Moederschapsuitkeringen van het Ministerie van Sociale Zekerheid.

Het formulier bevat een MB2-gedeelte dat door uw werkgever moet worden ingevuld.

Als u niet werkt of als zelfstandige werkt, moet u een deel van het formulier door uw arts laten invullen. Uw arts brengt u geen kosten in rekening voor het invullen van het MB3-gedeelte van het formulier.

Dit formulier is ook per post verkrijgbaar op onderstaand adres.

Beroep

Als u niet tevreden bent met de beslissing over uw aanvraag voor een moederschapsuitkering, kunt u een beroep doen op het Sociaal Beroepsbureau. U moet binnen 21 dagen na ontvangst van de beslissing bezwaar maken.

Waar kunt u de moederschapsuitkering aanvragen?

Afdeling zwangerschapsuitkering

Ministerie van Sociale Bescherming

McCarter’s Road
Ardaravan
Buncrana
Donegal
Ierland
F93 CH79

Tel: (01) 471 5898 of 0818 690 690
Website: https://www.gov.ie/en/service/apply-for-maternity-benefit/
E-mail: moederschapben@welfare.ie


Geplaatst: 11-10-2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook: