Belastingverminderingen en -verminderingen voor 65-plussers

Geschatte leestijd : 4 minuten
Afbeelding@Pixabay,stevepb

Inleiding

Als u of uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner ouder is dan 65 jaar, kunt u de leeftijdskorting krijgen.

Als uw inkomen onder een bepaalde grens ligt, bent u vrijgesteld van inkomstenbelasting en van Deposit Interest Retention Tax (DIRT).

Op deze pagina vindt u ook een overzicht van andere belastingverminderingen die voor u relevant kunnen zijn.

Het gaat onder meer om belastingverminderingen voor:

 • Medische kosten
 • Verpleeghuis kosten
 • De kosten van een thuisverzorger of thuisverpleging
 • Akte van convenant (deeds of convenant)

Er is een belastingvermindering voor pensioenpremies en pensioenforfaiten.

Belastingvrijstellingslimieten voor mensen van 65 jaar of ouder

Als u 65 jaar of ouder bent, hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen als uw inkomen lager is dan een bepaald bedrag, de zogenaamde vrijstellingsgrens.

De vrijstellingslimiet geldt ook als:

 • U bent jonger dan 65 jaar, maar uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner is 65 jaar of ouder en
 • U wordt gezamenlijk belast
Persoonlijke omstandighedenVrijstellingslimiet €
Alleenstaande, weduwe- of nabestaandenpartner18,000
Gehuwd of geregistreerd partnerschap36,000
Eerste 2 kinderen575 ieder
Volgende kinderen830 ieder

De vrijstelling geldt alleen voor de inkomstenbelasting. Het is niet van toepassing op Pay Related Social Insurance (PRSI) of Universal Social Charge (USC). U betaalt echter geen PRSI als u ouder bent dan 70 jaar.

Als uw inkomen onder de vrijstellingsgrens ligt, bent u ook vrijgesteld van Deposit Interest Retention Tax (DIRT).

Marginale aftrek voor inkomsten boven de vrijstellingsgrens

Als uw inkomen boven de vrijstellingsgrens ligt, maar minder dan twee keer de vrijstellingsgrens, kunt u een marginale vrijstelling krijgen. Bij marginale aftrek wordt u alleen belast op het bedrag boven de vrijstellingsgrens. Dat bedrag wordt echter belast tegen 40% en u krijgt geen heffingskortingen.

De marginale aftrek is alleen van toepassing als u er meer aan hebt dan de gebruikelijke methode om belasting te berekenen.

Meer informatie over vrijstellingen van inkomstenbelasting en marginale aftrek vindt u op de website van de Belastingdienst.

Vrijstelling van depositorentebronbelasting (DIRT)

Depositorente Retention Tax (DIRT) wordt ingehouden op de rente die wordt betaald op deposito- of spaarrekeningen.

Als u of uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner ouder is dan 65 jaar, hoeft u geen DIRT te betalen als uw inkomen onder de inkomensvrijstellingsgrens ligt.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Om een aanvraag in te dienen om uw depositorente aan u te laten betalen zonder dat DIRT wordt afgetrokken, stuurt u een ingevuld formulier DE1 (pdf) naar uw bank of kredietvereniging.

Als DIRT al is afgetrokken van uw depositorente, kunt u een terugbetaling aanvragen door een ingevuld formulier 54 (pdf) naar de belastingdienst te sturen.

Heffingskortingen

Heffingskortingen verlagen het bedrag aan belasting dat u moet betalen. Na berekening van uw belasting wordt het bedrag van uw heffingskortingen in mindering gebracht op het bedrag aan belasting dat u verschuldigd bent.

Iedereen heeft recht op een persoonlijke heffingskorting. Er zijn persoonskortingen voor:

 • Alleenstaanden
 • Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben
 • Mensen die weduwe zijn of een langstlevende geregistreerde partner zijn

U heeft ook recht op de Werknemerskorting als u:

Als u zelfstandige bent, krijgt u de Earned Income Tax Credit.

Leeftijd belastingkrediet

Als u of uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner ouder is dan 65 jaar, kunt u de leeftijdskorting krijgen.

Persoonlijke omstandighedenBedrag van het tegoed €
Alleenstaande, weduwe- of nabestaandenpartner245
Gehuwd of geregistreerd partnerschap490

Afhankelijke relatieve heffingskorting

Als u een familielid ten laste heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor de heffingskorting voor afhankelijke familieleden. Het onderhouden van een familielid betekent het dekken van de kosten van het dagelijks leven.

Het familielid waarvoor u een aanvraag indient, moet familie zijn van u, of van uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner, of een:

 • Ouder die weduwe is of een overlevende geregistreerde partner is
 • Zoon of dochter die bij u woont en van wie u afhankelijk bent vanwege uw slechte gezondheid of ouderdom
 • Familielid dat door leeftijd of ziekte niet in zijn levensonderhoud kan voorzien

Om in aanmerking te komen voor de heffingskorting moet het inkomen van uw familielid onder een grens liggen.

Medische kosten

Over veel medische kosten kunt u inkomstenbelasting terugvragen. Belastingvermindering voor de meeste uitgaven is tegen het normale belastingtarief.

U kunt aanspraak maken op belastingvermindering voor medische kosten die u voor uzelf of voor iemand anders betaalt.

Lees meer over de medische kosten die in aanmerking komen voor belastingvermindering en hoe u aanspraak kunt maken op de belastingvermindering.

Verpleeghuis kosten

U kunt aanspraak maken op belastingvermindering op de kosten van een verpleeghuis met 24-uurs verpleging ter plaatse, die u voor uzelf of voor iemand anders betaalt.

Deze aftrek geldt tegen het hoogste tarief van de inkomstenbelasting dat u betaalt. Het hogere tarief van de inkomstenbelasting is 40% en is van toepassing op alle inkomsten die boven de grens van het standaardtarief liggen. Voor inkomsten onder de grens geldt het normale tarief van 20%.

De verpleeghuiskosten die u betaalt, worden in mindering gebracht op uw totale inkomen. Dit verlaagt het bedrag van uw inkomen dat belastbaar is tegen het hogere tarief, indien van toepassing, voordat het bedrag dat tegen het normale tarief wordt belast, wordt verlaagd. Revenue geeft voorbeelden van belastingvermindering op verpleeghuiskosten.

Als u een lening heeft in het kader van de Fair Deal Nursing Home Loan, kunt u of uw nalatenschap aanspraak maken op belastingvermindering wanneer de lening is terugbetaald. Dit is meestal wanneer u het actief verkoopt dat als zekerheid werd gebruikt of na uw overlijden.

Thuisverpleging

U kunt aanspraak maken op belastingvermindering op de kosten van het in dienst nemen van een gekwalificeerde verpleegkundige aan huis. Belastingvermindering voor thuisverpleging wordt geclaimd als medische kosten en geldt tegen het normale belastingtarief.

Thuisverzorger in dienst nemen

U kunt aanspraak maken op vermindering van de inkomstenbelasting op de kosten van het in dienst nemen van een verzorger voor uzelf of voor een ander gezinslid dat gehandicapt is en een verzorger nodig heeft.

De belastingvermindering geldt tegen het hoogste tarief van de inkomstenbelasting dat u betaalt, tot een maximumbedrag.

Akte van convenant

Een akte van convenant is een schriftelijke juridische overeenkomst voor een persoon om een andere persoon een bedrag te betalen zonder er enig voordeel voor terug te krijgen.

Betaalt u belasting tegen het hogere tarief van de inkomstenbelasting, dan kunt u profiteren van een belastingvermindering op een akte van convenant.

Om in aanmerking te komen voor belastingvermindering, moet het een akte van verbintenis zijn om:

 • Iemand die ouder is dan 65 jaar (deze vrijstelling is beperkt tot 5% van uw totale inkomen)
 • Een volwassene die blijvend arbeidsongeschikt is
 • Een minderjarige die blijvend arbeidsongeschikt is, maar niet uw kind is

Er zijn verschillende heffingskortingen en -vrijstellingen voor mensen met een handicap.

Ze bevatten:

 • Teruggaaf van btw op hulpmiddelen en apparaten die door personen met een handicap worden gebruikt
 • Belastingverminderingen voor mensen met een visuele beperking
 • Belastingvermindering voor bestuurders en passagiers met een handicap
 • Belastingvermindering voor assistentiehonden

Bron: Revenue Ireland
Geplaatst: 10/03/2024

Bezoekers lazen ook:

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…